Assistert befruktning i utlandet

Det er en god del du skal gjennom før du kan starte opp behandlingen med assistert befruktning, og det er en lang prosess fra du starter til du er i mål. Det er ingen "kvikfiks" å bli gravid, uansett hvilken måte du velger å gjøre det på. Men i og med at det ikke er mulig for enslige å bli behandlet i Norge, er det en del ting som du må finne ut av selv, da helsevesenet i Norge ikke hjelper deg. Derfor har jeg lagt ut hele min prosess, slik at det skal være enklere for deg som kommer etter. Håper dette vil hjelpe deg.