Bioteknologirådet - hvorfor er det ikke lov i Norge

Bioteknologirådet er et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av Regjeringen og hjemlet i lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) og i lov om mumanmedisinsk bruk av bioteknologi mm. Bioteknologirådet er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi. Under her kommer også loven om det hvor vidt skal være lov i Norge med assistert befruktning for enslige, noe det ikke er i dag. Eggdonasjon er heller ikke tillat i Norge.

Bioteknologirådet sier følgende om hvem som får behandling i Norge:

Bioteknologiloven stiller krav til samlivsform (§2-2). Tidligere kunne assistert befruktning i Norge bare utføres på kvinner som var gift eller samboer med en mann i ekteskapsliknede forhold. Fra 2009 kan også kvinner som er gift eller samboer med en annen kvinne, få assistert befruktning. Denne endringen kom etter at ekteskapsloven ble endret slik at homofile ble likestilt med heterofile. Enslige kvinner kan ikke få assistert befruktning i Norge på grunn av at det stilles krav til to foreldre. Heller ikke enslige menn eller homofile par kan få assistert befruktning i Norge, fordi surrogatmorskap ikke er tillat her.

Grunne til at loven sier at det kun er par som får mulighet til å få assistert befruktning i Norge er på grunn av at det stilles krav til at barnet skal kunne bli født med to foreldre. Bland annet sier KrF at hvis staten skal tilrettelegge for slik hjelp, skal ikke barnet bli satt til verden der det kommer til en familie med kun en forelder. Det for at barnet ikke skal bli satt til verden med mindre forutsetninger enn et barn som blir født på «vanlig» måte.

Hvis du ønsker å lese mere om dette, går du inn på www.bioteknologiradet.no Der finner du mye informasjon.

Jeg skal kort uttale meg om hva jeg mener med denne loven.

Selvfølgelig har jeg kunnet tenkt meg å fått muligheten til å gjøre dette hjemme i Norge. Ikke bare på grunn av økonomien, men også fordi at jeg har syntes alt har vært mye tryggere og ikke minst indre komplisert om jeg skulle gjort det hjemme. Det systemet som er i Norge for barnløshet er helt fantastisk, og dette hadde også vi da fått mulighet til å benytte. I tillegg ønsker jeg at barnet mitt skal bli født i et land hvor han eller hun er kommet til på en lovlig måte. Jeg har ikke enda møtt en person som synes at det jeg gjør er galt, men like vel sendes det et signal til barna som blir født på en slik måte at det ikke er greit. Det synes ikke jeg noe om...

Også sier nemda at det er krav om at det må være to foreldre, ikke bare en. Samtidig som at vi leser dette, leser vi også store avisoverskrifter i Norge om barn som opplever omsorgssvikt, vold og overgrep av sine egne foreldre. Disse barna har TO foreldre.. Også har vi i tillegg et samfunn som ikke klarer å gripe inn i slike saker, og de bare eskalerer og barn lider under slike forhold. I tidligere avsnitter skriver jeg om at jeg måtte få en legeatest på at jeg er egnet som foreldre. Det må ikke de som er to - uansett hvilke forhold de blir født under. Like vel om legen min sier at jeg er egnet til å være foreldre, sier staten og nemda at jeg ikke er det. Fordi jeg er bare en. Hva er det som gjør at jeg blir en dårligere mor enn noen andre? Det er 15 % kvinner som føder alene i Norge av ulike grunner. Og jeg skal love deg at jeg er så klar for å bli mamma at jeg holder på å sprekke av kjærlighet til barnet som jeg enda ikke har fått møtt. Og jeg må bare ærlig innrømme at det gjør vont å tenke på at staten sier nei til meg, men klarer ikke å beskytte de barna som vokser opp med to foreldre, men har foreldre som utsetter dem for omsorgssvikt, vold og overgrep. Det er faktisk det som gjør det mest vont. Jeg har kjærligheten og omsorgen et barn trenger, jeg har venner og familie som støtter meg sterkt, jeg har egen bolig og egen bil, jeg har fast og trygg jobb, god inntekt, mat på bordet, kan tilby barnet mitt utnaning og fritidsaktiveteter. Jeg vil gi nattasang på senga, og plaster på skrubbsåret - og ikke minst en mammakjærligeht som alle barn har krav på. Men jeg får ikke, jeg er bare en. Er de to de som utsetter barna sine for omsorgssvikt, vold og overgrep bedre egnet? Neppe...

Jeg har skrevet en del avisinnlegg, mailer til Statsminiser Erna Solberg og leder i KrF Kjell Ingolf Ropstad. Jeg har fått avisinnleggene mine på trykk, men de svarene jeg har fått fra Regjering og leder ar KrF er vage. Det største jeg har fått til er når jeg sendte mail til Sigrid Bonde Tusvik. Der la jeg fram saken og hun «klikka» på temaet og snakket om assistert befruktning for enslige i Norge i deres podkast. Podkasten deres høres av 200 000, så jeg er evig takknemlig for at de tok tak i det. Artig framlagt ble det også. Anbefaler dere å høre på den. Det er episode fra 12. februar 2019.

15. mai 2018 ble det flertall på Stortinget at loven om eggdonasjon og assistert befruktning for enslige skulle bli lov i Norge. Når KrF kom inn i regjering ble dette vedtaket tatt bort som en del av regjeringsforhandlingene mellom Høyre og KrF. KrF vant denne og fikk fjernet vedtaket. Det vil si at det vil ta mange år før Norge får endret denne loven, og det vil ikke skje så lenge KrF sitter i regjering. Det er trist at vår kvinnelige statsminister legger bort en så viktig kvinnesak mot mange mindre viktige saker. Samtidig sier hun at vi må føde flere barn i Norge. Noe sier meg at dette er kun spill med makt, og ikke fornuft.